Ve firmě Seznam.cz jsem prožil téměř 10 let.

Iva Lukačeviče obdivuji a jsem rád, že si můžeme poslechnout jeho přednášku na vysoké škole v Brně, (pravděpodobě jedinou takto nahranou) kam si tenkrát samozřejmě zaletěl.